Algemeen
>> Werktekening

De nieuwe standaard


De DSX-standaard (in ontwikkeling)

 

1. Wat is de DSX-standaard?

In de maakindustrie bestaat de voortbrengingsketen in de praktijk uit onafhankelijke schakels die – al dan niet in wisselende samenstellingen- met elkaar samenwerken. Globaal gezien maakt de OEM’er het ontwerp en vervolgens produceert de toeleverancier het product.

Tussen de twee partijen moet  producttechnische en logistieke informatie worden overgedragen. Door het ontbreken van volledige en algemeen geaccepteerde standaarden laat de kwaliteit van deze informatie overdracht op dit moment te wensen over.

Het gevolg is een tijdrovend proces, vele overbodige handelingen (zoals het opnieuw handmatig vastleggen van productinformatie) en fouten en vertragingen in het productieproces met als gevolg  overbodige kosten en onnodige verlenging van de doorlooptijden.

 

De DSX-standaard (Digital Sheet metal eXchange) is een standaard welke doorontwikkeld wordt ten behoeve van een eenduidige en complete overdracht van productgegevens tussen de ontwerper en de maker van het product.

De standaard is gebaseerd op de twee meest gebruikte formats in de plaatwerkketen: de DXF-file voor 2D informatie en de STEP-file voor 3D informatie.

De STEP-file wordt aangevuld met een PDF-file voor het vastleggen van onder meer de bemating en de vorm- en plaattoleranties en een XML-file voor het vastleggen van onder meer de order informatie.

De DXF-file wordt aangevuld met de zojuist genoemde XML-file. Zie verder paragraaf 4.

 

 

2. Wat zijn de voordelen van de standaard?

Gebruik van de standaard leidt tot een grotere concurrentiekracht van de totale plaatwerkketen. Hoe?

De standaard maakt, mits ondersteund door een adequate automatisering, een verregaande optimalisering van het informatieoverdrachtsproces tussen de schakels mogelijk, evenals een verdere  verbetering van het werkvoorbereidingsproces. Deze grotere efficiency leidt tot lagere kostprijzen en betere marges.

 

Als ondernemers deze marges (deels) aan de klant doorgeven, biedt dit kansen voor een hogere omzet. De kortere doorlooptijden vergroten de slagvaardigheid.

CAD/CAM software krijgt meer toegevoegde waarde, dit leidt tot innovaties bij de softwareleveranciers die de plaatwerkketen weer ten goede komen.

 

 

3. Hoe werkt de standaard?

De standaard werkt alleen als hij laagdrempelig kan worden toegepast. Daarom is het belangrijk dat deze standaard in de CAD en CAM software geïntegreerd wordt.

 

Optimaal is als deze integratie door middel van vrij downloadbaar plug-in gerealiseerd kan worden. In de gevallen dat dit niet mogelijk is, is een heldere instructie voor een handmatige aanpassing door de gebruiker de aangewezen.

 

 

4. Welke partijen hebben de standaard geïnitieerd?

De DSX-standaard is een initiatief van de Federatie Metaalplaat, de Staalfederatie Nederland en Syntens.

De standaard is opgesteld door een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van metaal leveranciers, toeleveranciers van plaatwerkproducten en -systemen en softwareleveranciers.

Buiten deze werkgroep waren machine leveranciers, software leveranciers en Syntens betrokken. Syntens deed dit vanuit het project Nederland Digitaal in Verbinding, waarbij slim digitaal samenwerken centraal staat.

 

 

5. Uitwerking van de standaard.

STEP-file: AP 214

DXF-file

De opdrachtgever/klant is verantwoordelijk

     Schaal 1:1

voor de overeenstemming tussen de STEP- en

     Geen detail aanzichten

de PDF- en XML-file.

     Eenheid mm

 

     Model in gezette toestand

Kenmerken:

     1 model per bestand; 1 gesloten buitencontour met

-        1 model per bestand

binnencontouren zonder overlapping. Bij gezette

-        Schaal 1:1

producten minstens 3 aanzichten voor volledig 3D beeld

-        Eenheid mm

van eindproduct.

-        Constante plaatdikte

o   Alleen lijnen en bogen in gezette toestand (geen

-        Alle randen loodrecht op de plaat (geen

proxy graphics, regions, polylines, LWpolylines,

schuine doorsnede modelleren).

blocks, etc.)

-        Model in gezette toestand (dus geen

o   Geen bemating, arcering, tekst, kaders

uitslag)

o   Alleen getrokken lijnen voor scheidende

-        Het plaatwerkmodel moet met

bewerkingen, graveringen en laskanten (geen

standaard ontvouwfunctionaliteit van

hartlijnen, stippellijnen)

het 3D CAD-systeem uit te slaan zijn.

     Bij niet symmetrische toleranties, de contouren tekenen in

 

het midden van het tolerantiegebied.

Uitzonderingen:

     Bij graveringen van tekst, de tekst als lijnen en bogen in de

-        Gravering aangeven door middel van

tekening zetten (dus niet als tekst), in kleurnummer 5.

inkeping

     Bij kanten correctie factor K vermelden op de buiglijn.

-        Afschuiningen (laskanten, soevereinen)

     Getekende geometrie is zichtzijde.

 

o   Eventuele oppervlaktestructuur met pijl

 

aangegeven. Hier valt traanplaat en folie ook

 

onder. Ook de braamzijde zo vermelden.

 

     Oriëntatie

 

o Slijprichting/borstelrichting is horizontaal.      Bijzondere bewerkingen

PDF-file:

 

2D tekening van aanzichten en projecties

o   Tapgaten tekenen volgens de EN-ISO 261. De

 

gatdiameter is afhankelijk van de gekozen

met:

bewerkingstechnologie.

-        Projectiemethode, uniform en vermeld

o   Soevereinen aangeven met diameter van cirkel op

-        Aangeven schaal, tekenen in mm.

bovenvlak

-        Complementerende bemating*

o   Laskanten aangeven met extra lijn en

-        Vorm- en plaatstoleranties volgens EN-

kleurnummer 3. Aanvullende informatie is

ISO 8015

benodigd voor de soort laskant en de offset en

-        Lokale oppervlakte structuur met pijl

hoek(en).

aangeven.

     Kleurnummers toekennen aan de verschillende

-        Lokale vervolgbewerkingen

bewerkingen

-        Identificatie (naam, nummer)

o   Scheiden (snijden/ponsen) (kleurnummer 1)

-    Braamzijde/zichtzijde

o   Open contour snijden (kleurnummer 11)

-        Schroefdraad volgens EN-ISO 261

 o   Graveren/signeren (kleurnummer 5)

-        Symmetrische toleranties (dus maat in

 o   Omvormingen/vervormbewerkingen

h et midde n van tolerantie g ebied)

¡      Naar boven (kleurnummer 6)

-        Markeringen (“lasmal”, buiglijnen (2D))

¡      Naar beneden (kleurnummer 10)

-        Passingen volgens EN-ISO 286-1

o   Tapgaten- schroefdraad (kleurnummer 8)

-        Eventueel watermerk van klant

 o   Soevereinen (kleurnummer 7)

 

 o   Laskanten (kleurnummer 3)

 

o   Geen automatische gegevensverwerking indien

 

     gegevens in deze kleur (kleurnummer 2)

 

Alleen maten op PDF die niet in de STEP of DXF staan of een belangrijke tolerantie hebben.

 

XML kenmerken

 

XML-file

Inhoud: informatie aangaande de hele bestelling of het hele onderdeel. Bij een samenstelling dus meerdere regels

Kenmerken:

 • 1 kopregel met kolomnamen
 • 1 productieorderregel per stuklijstregel - dit is 1 monoproduct

Kolomindeling

 1. Identificatie van bestand 1
 2. Leverdatum volgens formaat dd-mm-jjjj 1
 3. Aantal 1
 4. Materiaalsoort in de notatie van het werkstofnummer
 5. Oppervlakte structuur: onbehandeld; koudgewalst geolied; warmgewalst zwart;      warmgewalst, gebeitst, geolied; electrolitisch verzinkt en varianten; Thermisch verzinkt en varianten; voorgelakte plaat; folie; Specificering van de details in Extra opmerkingen
 6. Certificaat benodigd; ja/nee
 7. Plaatdikte in mm
 8. Nestoriëntatie van belang;

a.         Ja;   0/90/180/vrij draaien

b.    Nee

Leveranciersspecificatie (max. 255 karakters) ja/nee

 1. Spiegelen toegestaan; ja/nee

               Leveranciersspecificatie (max. 255 karakters) ja/nee

 

 1. Oppervlaktebehandeling: stralen; stralen en meniën; glasparelen; keramisch parelen; schuren; mechanisch polijsten; chemisch polijsten; beitsen en passiveren; chromateren; anodiseren; poederlakken; natlakken; kataforetisch lakken; kanten breken ja/nee
 2. Leidend bestand; DXF/STEP/PDF
 3. Extra opmerkingen (max. 255 tekens)  a. Voor wie relevant b. Opmerking