buis
>> Buigen van buis

Driepuntsbuigen van buis


Algemeen

Het driepuntsbuigen van buis is één van de oudste buigmethoden voor het krommen van buis. Bij dit proces wordt de buis volgens het driepuntsbuigprincipe gedeformeerd. Met behulp van een ram, waarop het drukgereedschap is bevestigd, wordt de buis tegen twee reactiepunten gedrukt. Op deze reactiepunten is het tegenhoud-gereedschap bevestigd (zie figuur 3.6).

 

      

 

Fig. 3.6  Driepuntsbuigen met het drukgereedschap op de              Fig. 3.7  Driepuntsbuigen met twee bewegende

               bewegende ram                                                                                drukpunten en één tegendrukpunt

 

De uitvoering kan ook andersom zijn; de twee drukpunten zijn op de ram bevestigd en het tegendrukstuk is vast opgesteld (zie figuur 3.7). In figuur 3.8 is een driepuntsbuigmachine afgebeeld waarop een buisframe wordt vervaardigd. De details van gebogen bochten laten zien dat de doorsnede van de buis niet meer rond, maar zelfs platgedrukt is. Wanneer dit niet hinderlijk is voor het product, wat betreft vormgeving en functionaliteit, is het driepuntsbuigen een geschikte methode uit oogpunt van kosten. De kosten van de equipement en het gereedschap zijn beduidend lager da bij bijvoorbeeld doornbuigen.

 

 

Fig. 3.8  Driepuntsbuigmachine waarop een buisframe wordt vervaardigd

 

Wanneer wel een uniforme buisdoorsnede is vereist, is de methode alleen geschikt voor dikwandig buismateriaal en grote buigradii.

 

 

Procesbeschrijving

De buis wordt handmatig aangeschoven tegen de twee vaste drukpunten op de machine. Ook kan er sprake zijn van één vast drukpunt. De ram wordt nu bekrachtigd (meestal hydraulisch) en drukt met het drukgereedschap een bocht in de buis. Hoe verder er wordt gedrukt, hoe kleiner de radius en/of de hoek van de bocht wordt. Door de afstand tussen de twee drukpunten te verstellen kan de geometrie (radius en hoek) van de bocht ook worden aangepast. Nadat de bocht is gebogen wordt de buis in de volgende positie gebracht voor het buigen van de volgende bocht. Wanneer alle bochten gebogen zijn kan het product uit de machine worden genomen.    

 

 

Kwaliteit

Bij dunwandige buis en een kleine buigradius is het niet mogelijk om een uniforme buisdoorsnede in de bocht te creëren. Dit hoeft op zich geen bezwaar te zijn zolang het de vormgeving en functionaliteit van het product niet hindert. Het bereiken van een vereiste vorm- en maatnauwkeurigheid bij een grote radius, is sterk afhankelijk van het vakmanschap van het bedienend personeel.

 

 

Voor- en nadelen

 

Voordelen:

  • Goedkoop equipement en gereedschap. De methode is derhalve in economisch opzicht concurrerend ten opzichte van andere buigmethoden.
  • Een kleine buigradius is mogelijk door “platknijpen” van de buis in de bocht.
  • Het proces is uitermate geschikt voor buizen met een grote wanddikte.

 

Nadelen:

  • Het proces is nagenoeg niet automatiseerbaar.
  • Voor de uitvoering is een hoge mate van vakmanschap vereist.
  • Buizen met een grote diameter en een kleine wanddikte hebben zeer beperkte omvormmogelijkheden, omdat ovaliteit en plooivorming in het buiggebied ontstaat.

 

 

Toepassing

Driepuntsbuigen van buis wordt toegepast voor buisframes, waarbij afwijkingen (met name afplatting) in de doorsnede van de buis geen bezwaar is. Ook voor buizen met een grote diameter en een grote wanddikte is driepuntsbuigen zeer geschikt. Producten die hier voor in aanmerking komen zijn buissystemen voor leidingen.