buis
>> Buisomvormen

Hydromechanisch omvormen van buis


Het hydromechanisch omvormen van buis vertoont veel gelijkenis met hydrovormen van buis (zie paragraaf 4.3. Indien de buis grote, complexe vervormingen moet ondergaan kan men, naast de radiale vervorming van de buis middels de vloeistofdruk, op de buis tevens in axiale richting vanuit de beide buisuiteinden een kracht uitoefenen. Hierdoor wordt als het ware materiaal aangevoerd naar de plaats in de buis waar de complexe vervorming plaatsvindt (zie figuur 4.16). De plastisch ideale spanningstoestand,die hierbij in de buiswand ontstaat, maakt extreem grote vervormingen in één processtap mogelijk. Een simulatie van het omvormmechanisme is te zien in een video van ETA Dynaform (25-03-2009):

 

 

Op deze video is duidelijk te zien dat de buis door de axiale kracht (en daardoor toevoer van materiaal) korter wordt.

 

 

 

Fig. 4.16  Hydromechanisch omvormen van een T-stuk in buismateriaal

 

De werkwijze bij het hydromechanisch omvormen van buis is als volgt (zie figuur 4.16). De ongevormde buis wordt in de geopende matrijs geplaatst (1). Daarna sluit de matrijs en de vloeistof stroomt in de buis (2). Vervolgens wordt de vloeistofdruk opgebouwd, terwijl gelijktijdig op de buisrand een axiale kracht wordt uitgeoefend (3). Nadat het product is omgevormd, wordt de axiale kracht weggenomen, de druk in de vloeistof verlaagd en weggepompt. De matrijs opent zich en het omgevormde product kan worden uitgenomen (4). Nog meer dan bij normaal hydrovormen van buis wordt een perfecte vorm- en maatnauwkeurheid verkregen. Tevens wordt door de axiale compensatiekracht wanddikteverdunning voorkomen, waardoor het buisproduct nog meer waarde heeft bij structurele toepassingen. Dit uit oogpunt van sterkte en stijfheid. Evenals bij normaal hydrovormen is de cyclustijd lang, maar kan gecompenseerd worden door meerdere afzonderlijke producten samen te brengen in één samengesteld product. In figuur 4.17 is een product afgebeeld dat door middel van hydromechanisch buisomvormen is vervaardigd.

 

 

 

 

Fig. 4.17  Product dat vervaardigd is door middel van

                 hydromechanisch omvormen