Materiaalselector
U heeft als verplichte materiaalkeuze de hoofdgroep:
opgegeven.


Wijzigen

Invulinstructie

Kies alleen de voor u relevante selectiecriteria.

Indien u met uw muis over de begrippen met een stippellijn gaat, krijgt u hierover een uitleg.

Selectiecriteria:


Welke uitgangsvorm heeft het materiaal?
 
Mechanische eigenschappen
Het materiaal moet minimaal de volgende mechanische eigenschappen hebben:
Min. RekgrensHelpRekgrensMateriaalspanningsgrens (in N/mm²) waarbij blijvende ( bv 0.2%) vervorming optreedt.; N/mm²   (max. rekgrens binnen hoofdgroep: 0 N/mm²)
Min. TreksterkteHelpTreksterkteSpanning in (N/mm²) waarbij een materiaal bezwijkt onder trekbelasting. Bij een trekproef is dit de maximaal optredende kracht gedeeld door de oorspronkelijke oppervlakte van de doorsnede van de trekstaaf.; N/mm²   (max. treksterkte binnen hoofdgroep: 0 N/mm²)
Min. RekHelpRekLengtetoename gedeeld door de oorspronkelijke lengte (van een gedefinieerd deel van de lengte van de proefstaaf, bijv. 80 mm) bij een trekproef x 100%; %   (max. rek binnen hoofdgroep: 0 %)
Min. ElasticiteitsmodulesHelpElasticiteitsmodulesIs een maat voor de stijfheid van een materiaal en wordt verkregen door de verhouding tussen de uitgeoefende spanning en de specifieke vervorming in N/mm².; N/mm²   (max. elasticiteitsmodules binnen hoofdgroep: 0 N/mm²)
 
Eis corrosiebestendigheidHelpcorrosiebestendigheid1. Zeer laag: Zoals in verwarmde gebouwen met schoon milieu (kantoorruimten, scholen en hotels)
2. Laag: Zoals in onverwarmde gebouwen (bijv. sporthallen)
3. Gemiddeld: Zoals in productieruimten met hoge vochtigheidsgraad en een lichtvervuilde atmosfeer
4. Hoog: Zoals in chemische fabrieken, zwembaden en in een maritieme omgeving
5. Zeer hoog: Zoals in industriële ruimtes met een agressieve atmosfeer
;
 
Welke productietechnologie dienen toegepast te worden?
VerspanenHelpVerspanenVerspanen is een vormgevingstechniek waarbij, door middel van snijdend gereedschap (boor, frees, beitel), materiaal wordt verwijderd totdat de gewenste vorm en afmetingen ontstaat.;
Mechanisch scheidenHelpMechanisch scheidenIs een productietechniek waarbij door een snijdende bewerking materiaal doorgesneden wordt, zoals bij knippen en ponsen.;
Thermisch scheidenHelpThermisch scheidenIs een productietechniek waarbij door een thermische bewerking materiaal doorgesneden wordt, zoals bij lasersnijden en plasmasnijden.;
2D-omvormenHelp2D-omvormenIs een spaanloze vormgevingstechniek waarbij het materiaal over een rechte lijn gebogen wordt. In feite komen alle buigtechnieken hiervoor in aanmerking.;
3D-omvormenHelp3D-omvormenIs een spaanloze vormgevingstechniek waarbij het materiaal in meerdere richtingen gelijktijdig plastisch gedeformeerd wordt. Hierbij gaat het om technieken zoals dieptrekken, hydrovormen en rubberpersen.;
LassenHelpLassenIs een productiemethode waarbij, onder grote hitte, metalen met elkaar door samensmelting verbonden worden.;
SolderenHelpSolderenSolderen is een techniek om metalen onderdelen met elkaar te verbinden door middel van een metaallegering (het soldeer) met een lager smeltpunt dan de te verbinden delen.;
LijmenHelpLijmenLijmen is het bevestigen van twee of meer delen aan elkaar met behulp van een niet-metallische tussenstof (lijm) die zich hecht aan het oppervlak van beide delen (adhesie) en die ook zelf voldoende sterkte bezit (cohesie).;