Metalen
>> Roestvaststaal: austenitisch, ferritisch en duplex

Materiaalkeuze en verwerking


Kiezen van een roestvaste staalkwaliteit

 

Primair bij de keuze van een roestvast staal is uiteraard de vereiste weerstand tegen corrosie, waardoor in de
toepassing een lange levensduur (duurzaamheid) en een gering onderhoud worden gewaarborgd. Voor decoratieve toepassingen zullen er tevens eisen gesteld worden aan het uiterlijk en de reinigbaarheid, terwijl in constructieve toepassingen onder andere de sterkte van belang is. De volgende zaken moet men bij de keuze meewegen:
  • Binnen- of buitentoepassing (vocht, temperatuur, vervuiling, chemicaliën, roet, uitlaatgassen, enz).
  • Esthetische/visuele delen, met eisen aan oppervlaktekwaliteit, uiterlijk, en onderhoud.
  • Constructief dragende delen, met eisen aan de sterkte. Is inspectie mogelijk en gewenst? Is onderhoud mogelijk en gewenst c.q. noodzakelijk? Is er sprake van thermische belasting, zijn uitzettingsverschillen en spanningen kritisch?

 

 

Keuzematrix voor toepassing van RVS-kwaliteiten in de Nederlandse situatie

 

RVS Keuzematrix

 

Naarmate de omstandigheden zwaarder zijn, worden kwaliteiten aanbevolen die een hoger gehalte aan legeringselementen bevatten, waardoor ze een hogere weerstand hebben tegen corrosie.
 
Naast duurzaamheid uit het oogpunt van corrosie, moet ook gelet worden op:
 
- Sterkte, bijvoorbeeld voor bevestigingsmiddelen, lateien, profielen, goten, wapening, buizen, enz.
- Esthetische aspecten, van belang voor gevelbekleding, deuren, kozijnen, trappen, leuningen, enz.
 
Houdt bij de keuze ook rekening met vervuiling (roet, SO2, zout water, pekel) en de temperatuur. De nabijheid van
spoorlijn of trambaan kan leiden tot contaminatie met ijzerdeeltjes. Selecteer eventueel een hoger gelegeerd
roestvast staal voor plaatsen waar een agressief milieu aanwezig is en/of die moeilijk te onderhouden zijn en/of
die niet door regenwater gespoeld worden. Ophoping van vuil moet worden voorkomen.
 
Bij binnentoepassingen kan het zwaartepunt liggen bij een van de volgende aspecten:
 
- Sterkte, duurzaamheid, uitstraling (trappen, liften, hang- en sluitwerk, ankers, profielen, beugels).
- Reinigbaarheid, hygiëne (huishouding, voedselbereiding, ziekenhuizen, enz.).
 
Gaat het vooral om sterkte in een droge omgeving, dan kan ferritisch roestvast staal een goede rol vervullen.
Keukens, wasruimten, en spouwen (condens) moeten als nat aangemerkt worden; meestal kan men volstaan
met standaard EN 1.4301 (~ AISI 304) of EN 1.4401 (~ AISI 316).