Metalen
>> Warmgewalst (constructie)

Voor- en nadelen


Warmgewalst staal is in principe het meest goedkope staal. Bij alle toepassingen dient te worden nagegaan of dit type staal kan worden toegepast. Vooral bij produkten met grotere materiaaldikten zal warmgewalst bij voorkeur gekozen worden. Het oppervlak van warmgewalst staal bestaat uit een vrij dikke oxidehuid, die bij produktverwerking tot aanzienlijke abrasieve slijtage kan leiden. Het meeste warmgewalst staal wordt derhalve in de toestand gebeitst of gestraald aangeboden, waarbij de oxidehuid verwijderd is. Warmgewalst staal vertoont ook een grotere oppervlakteruwheid dan bijv. koudgewalst staal.

Wat betreft plaatmaterialen is warmgewalst staal niet in dikten <1,5mm beschikbaar. 

Een nadeel van warmgewalst staal is dat het materiaaloppervlak gevoelig is voor corrosie. De toepassing van voorverzinkt staal dient daarom steeds overwogen te worden.

 

 

 

 

 

Koudgewalst staal wordt vervaardigd door warmgewalst staal koud na te walsen. Deze extra bewerking maakt koudgewalst staal minder goedkoop dan het warmgewalste staal. Echter bij plaatdikten van <1,5mm moet de keus wel vallen op koudgewalst staal, omdat warmgewalst in deze dikten niet vervaardigd kan worden. De minimum plaatdikte voor koudwalsen is ca. 0,10mm.

In vergelijking tot warmgewalst staal vertoont koudgewalst staal nauwere diktetoleranties en een geringere oppervlakteruwheid. Doordat koudgewalst omvormstaal na het zachtgloeien nog een nawals behandeling (“skin pass”) ondergaat, kan deze oppervlakte ruwheid in diverse gradaties geleverd worden.

Een nadeel van koudgewalst staal is dat het materiaaloppervlak gevoelig is voor corrosie. De toepassing van voorverzinkt staal dient daarom steeds overwogen te worden.