Technieken
>> Omvormen >> Rolbuigen

 

Rolvormmachine
 

De rolvormmachine is opgebouwd uit: rolvormmachine
 • invoergeleiding
 • soms smeer-unit
 • rolvormstations
 • profielrichtapparaat
 • ponsapparatuur

Invoergeleiding
 
Een invoergeleiding zorgt ervoor dat het materiaal recht de rolvormmachine wordt ingevoerd.
Het bestaat uit twee evenwijdige lijsten met rolletjes, waartussen het materiaal zich spelingvrij
voortbeweegt.


Smeer-unit
 
Vaak moet het materiaal gesmeerd worden vanwege wrijving of beschadigingen. Een smeerunit voorziet het materiaal van een film met smeermiddel:
 • voordat het materiaal de rolvormstations inloopt
 • vrijwel altijd wordt een vluchtig middel toegepast
 • soms ook tijdens het rolvormproces extra smering
   
   
 
Rolvormstation
 
Vervolgens wordt het materiaal de rolvormstations ingevoerd. Deze staan achter elkaar in lijn en worden door middel van een tandwielkast aangedreven. Het
aantal rolvormstations (stappen) is afhankelijk van de complexiteit van het profiel. De vorm wordt nu stap voor stap in het materiaal 'gerold'.
 
Een station bestaat uit een onder-en bovenas
met daarop gemonteerd de vormrollen. De rollen
zijn van hoogwaardig gereedschapstaal en nadien gehard om de standtijd te verhogen.


 
De rolvormstations hebben meestal een vaste opstelling. Een andere methode
is een opstelling met wisselcassettes:
 • een aantal rolvormstations op een grondplaat gemonteerd
 • zo kunnen meerdere profielen op een machine gemaakt worden
 • deze werkwijze heeft een korte omsteltijd
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
profielrollerProfielrichtapparaat
 
Afwijkingen aan de profielen kunnen grote problemen geven bij de verdere verwerking van producten. Als het profiel het laatste rolvormstation voorbij is,
loopt deze het richtapparaat in. Met het richtapparaat kunnen eventuele
afwijkingen in het profiel gecorrigeerd worden.

 
 
Ponsapparatuur
 
Voor, tijdens of op het einde van het rolvormproces is het mogelijk gaten, uitsparingen e.d. in
het profiel aan te brengen met:
 • excenterpers met ponsstempel
 • hydraulische ponsunit
 • roterende pons

roterende of een meelopende pons bij een continu rolvormproces en/of hoge productiesnelheid
(tot ca 120 m/min)
    
ponsproces 1