Technieken
>> Omvormen >> Vrijbuigen

 

Veiligheid

 

  

Gevarenzones kantbank

 

Elke kantbank heeft een ruimte waarbij er gevaar is voor klemmen of knellen van de bediener en de omstanders. Deze ruimten zijn:

 

 • de ruimte tussen bovenmes en matrijs;
 • de ruimte van de knelplaats kleiner dan 20 mm;
 • de ruimte waarbij de afstand tot het gereedschap kleiner is dan 200 mm;
 • de ruimte waarbij de afstand tot het gereedschap groter is dan 200 mm.

 

In de bediening van de kantpers zitten enkele beveiligingen opgesloten.

Daarnaast zijn er extra voorzieningen, zoals:

 

 • afscherming machine door cabine of hekwerk
 • lichtscherm voor bediening of beveiliging
 • ondersteuning materiaal door beweegbaar station
 • hulpgereedschap voor aan- en afvoer van materiaal

 

 

 

 

 

 

 

Bedieningsmogelijkheden

 

Bij de kantbank kunnen we kiezen voor verschillende bedieningsmogelijkheden:

 

 

 1.                                                  - twee handenbediening
 2.                                                  - voetbediening
 3.                                                  - twee handen- en voetbediening

 

De meest gebruikte bediening is de voetbediening. De bediener heeft dan de handen vrij om het materiaal te positioneren. Nadeel is dat de handen zich in het risicogebied van de machine bevinden.

 

 

 

Als je met twee personen aan de kantbank werkt, maak dan goede afspraken over de bediening van

de kantbank. Wie doet wat!

 

 

Werksnelheid

 

Als de snelheid tijdens het buigen groot is, levert dit gevaar op voor de bediener. De volgende situaties

kunnen zich voordoen:

 

 • Het product gaat tijdens het buigen te snel omhoog. Daardoor wordt de plaat uit of tegen de handen van de bediener geslagen.

 

 • Als de retoursnelheid van het bovenmes te hoog is, valt het product terug. Daardoor heeft de bediener niet de tijd om het product vast te pakken.

 

 

Oorzaken ongevallen

 

De oorzaken van ongevallen zijn bedieningsfouten en machinestoringen.

Bedieningsfouten:

 

 

 • Het bedienen van de voetschakelaar terwijl er nog een hand
 • in de gevarenzone is (< 200 mm).
 • Werkstuk grijpen om een correctie te maken als de kantbank
 • in werking is.
 • Hand onder de stempel, doordat de plaat over de achteraanslag schuift tijdens het buigen.
 • De kantbank bedienen terwijl je collega nog niet weg is van een knelplaats.
 • Kantbank bedienen terwijl aan de achterzijde nog iemand bezig is.
 • Omzeilen 2 handsbediening.

 

 

Machinestoringen:

 

 • De twee-handenbediening werkt niet goed.
 • Een fout in de elektrische besturing.
 • De bovenbalk zakt te snel door verkeerde werking van het ventiel.

 

Preventieve maatregelen                                       

 • goede instructie en begeleiding
 • regelmatig onderhoud
 • opgeruimde en overzichtelijke werkplek
 • goede doorstroming van het materiaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milieu

 

Er zitten vier positieve milieuaspecten aan het gebruik van voorgelakte plaat: 

 

 • schoon proces
 • een te recyclen product
 • geen luchtvervuiling
 • schonere productie klant, (lakken gebeurt immers in
 • gecontroleerde omgeving bij fabrikant)