Technieken
>> Scheiden >> Lasersnijden

Veiligheid

Lasers worden ingedeeld in 4 gevarenklassen:Waarschuwingslabels stralingsgevaar/veiligheidsbrillen, bron: Trumpf

 

 • klasse I is het veiligst
 • klasse IV is het gevaarlijkst

De lasers die voor lasersnijden geschikt zijn, vallen allemaal binnen klasse IV, de klasse met de hoogste veiligheidseisen.

De veiligheidseisen zijn streng en veiligheidsvoorzieningen moeten verplicht aanwezig zijn. Degene die de machine bedient, moet aandacht besteden aan de volgende twee mogelijke gevaren.

Dit zijn:

 • blootstelling aan laserstraling
 • blootstelling aan schadelijk dampen/deeltjes die bij het laserlassen vrijkomen


Blootstelling aan laserstralingCO2 lasersnijmachine, bron Trumpf

Gevaar kan ontstaan door:

 • direct kijken in de laserbundel
 • reflectie van de laserstraal

Gevolg is directe oogschade of verbranding van de huid. De veiligheid wordt geboden door de lasersnijmachine in een lichtdichte kast te plaatsen.

Daarbij kan de bediener niet in de bewerkingsruimte
komen tijdens het snijden.Afzuiging, bron TIBBBlootstelling aan schadelijke dampen en deeltjes

Bij metaalbewerkingen met lasers komen materiaaldampen en stofdeeltjes vrij, de procesemissies, die schadelijk zijn.

Bij onvoldoende afscherming en afzuiging kom je boven de toelaatbaarheidsgrens. Dit noemen we de maximaal aanvaardbare concentratiewaarde ofwel de MAC-waarde. Er is nog geen speciale norm voor lasersnijden.


Ook (schadelijke) proces- en beschermgassen moeten worden afgezogen, als deze in grote
hoeveelheden vrij komen.

 

 

Overwegingen aanschaf lasersnijmachine

Een bedrijf zoekt altijd mogelijkheden om een product tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren. Dit is nodig om te kunnen blijven concurreren met andere bedrijven.

Als we het lasersnijden gaan vergelijken met andere snijtechnieken zoals plasma snijden valt op dat een lasersnijmachine duurder tot veel duurder in aanschaf is.

Maar daar staat tegenover dat de lasersnijmachine veel sneller kan snijden dan de andere snijtechnieken. En we hoeven meestal de lasersneden meestal niet na te bewerken omdat ze al braamvrij zijn. Ook is het richten van werkstukken na het lasersnijden vaak niet
nodig.

Ook kan het ontwerp van een (bestaand) product aangepast worden aan de mogelijkheden
van de lasersnijmachine. Hierdoor kunnen er goedkopere producten gerealiseerd worden.

 

 

 

Kostenbesparend

Kostenverhogend

Hoge snijsnelheid

Aanschaf

Hoge snijkwaliteit

Energieverbruik

Zeer nauwkeurig

Afstemming met de andere bedrijfsafdelingen

Geen narichten

Opleiding operator

Geen nabewerken

 

 
    
We kunnen met het lasersnijden veel tijd besparen en het biedt nieuwe mogelijkheden van ontwerpen. Daardoor zijn de bewerkingskosten van een (serie) product meestal lager.

Dit betekent dat de duurdere aanschaf van een laserlasmachine snel terugverdiend kan worden mits de laserlasmachine veel wordt gebruikt, dus veel uren in bedrijf is.

 

 

VERDIEPING

 

De investeringen bij de aanschaf van en laserinstallatie bestaan uit:

 

 • Laserbron
 • Manipulator
 • Bundelgeleiding
 • Optiek
 • Productmanipulatie
 • Periferie, zoals gasvoorzieningen
 • Veiligheidsvoorzieningen, bijvoorbeeld celafscheiding en afzuiging
 • Gebouwaanpassingen
 • Scholing van personeel
 • Off line programmeersysteem
 • Een nozzleplaatafstandregeling voor het lasersnijden

 

Neveninvesteringen

 

Naast de bovenstaande kosten spelen ook de andere afdelingen van een bedrijf een belangrijke rol. Om de lasersnijmachine optimaal te benutten, behoren de andere afdelingen ook hiermee rekening te houden. Aanpassingen in de productie met betrekking tot:

 

 • Productontwerp
 • Producttekeningen
 • Productopspanning
 • Productvoorbewerking
 • Productnabewerking

 

Aanpassingen overige afdelingen

 

 • Werkvoorbereiding
 • Logistiek
 • Kwaliteitsafdeling
 • Inkoop