Technieken
>> Verbinden >> Autogeen lassen

 

Economische aspecten

 

Laskosten zijn voor een belangrijk deel opgebouwd uit loonkosten, materiaalkosten (lastoevoegmateriaal, gassen) en afschrijving van de apparatuur. De loonkosten zijn hierbij verreweg de grootste kostenpost. Lasprocessen die een relatief lage lassnelheid en inschakelduur hebben zijn om deze reden meestal niet erg economisch. Rekenen we met het NIL programma CostCompãde prijs per meter laslengte uit voor het lassen van een I-naad en een V-naad dan komen we aan de volgende kosten per meter laslengte, zie tabel 2.

 

 

Lasnaadvorm

a-hoogte/plaatdikte (mm)

Kosten per meter las in guldens

Hoeknaad

4

185

T-naad

4

50

V-naad

6

225

 

Tabel 1     Overzicht kosten per meter las bij het autogeen lassen. Afgeleid van het NIL

     kostprijsberekeningsprogramma CostCompã(ID-15 %).

 

De laskosten zijn zeer hoog tengevolge van de beperkte inschakelduur en zeer lage lassnelheid van het proces.

Metalen