Technieken
>> Verbinden >> Laserlassen

Toepassingsgebieden

 

Het laserlassen wordt tegenwoordig meer en meer toegepast in de volgende industrieën:

 • metaalindustrie
 • voedingsmiddelenindustrie
 • automobielindustrie
 • (micro) elektronica
 • vliegtuig- en ruimtevaartindustrie
 • scheepsbouw
 • plaatverwerkende industrie


Metaalindustrie
Frameconstructie, bron Trumpf

In de metaalindustrie worden zowel kleine als grote series producten gelast. De producten variëren vaak in materiaalsoorten en materiaaldiktes.

Voorbeelden zijn: frameconstructies, plaatwerk en profielen.

LeidingwerkVoedingsmiddelenindustrie

Met laser kunnen zeer schone en hoge kwaliteit lassen
(geen poreusiteit!) gelast worden.

Voorbeelden zijn: leidingwerk, opslagtanks en transport-
systemen voor slachterijen.


Autodeur, bron Trumpf
Automobielindustrie


Allerlei onderdelen van een auto worden steeds vaker met een laser gelast. Daarbij wordt de puntlas vervangen door een laserlas. Met de laser komen hierdoor minder lasfouten voor. Ook kunnen met laser grotere laslengten gemaakt worden met een veel hogere lassnelheid.

Voorbeelden zijn: dak en deurpanelen, dragende delen van de carrosserie, dorpels, achterlichtmodules, motoronderdelen.

 

 

 


Chip(Micro-)electronica industrie

In de micro-electronica-industrie werd het laserlassen als eerste toegepast. Vooral op hele dunne materialen en zeer kleine verbindingen.

 

 

 

Voorbeelden zijn: kleine onderdelen uit een televisie, keukenmixer en electronica chips.

Vliegtuig
 
Vliegtuig- en ruimtevaartindustrie


Binnen de vliegtuig- en ruimtevaartindustrie zijn de kwaliteitseisen van de lasverbinden erg hoog. Daarbij komt, dat de meeste lasverbindingen in aluminium worden uitgevoerd.

De laser is uitermate geschikt om aan deze eisen te voldoen.

 
 
ScheepsbouwVoorbeeld
 

Met de komst van lasers met een hoog vermogen is binnen de scheepsbouw een verandering gaande in de lastechniek. Met de laser kunnen dikke materialen worden verbonden.

Voorbeelden zijn: vloerdelen, profielen, scheepsinterieurdelen, scheepswanden.

 

 

Toepassing materiaalsoorten

Het is mogelijk om verschillende materialen aan elkaar laserlassen. Voorbeelden zijn:
staal aan aluminium of staal aan roestvaststaal en aluminium aan koper.

Welke materialen goed te laserlassen zijn, hangt af van absorptie, reflectie en geleiding van
de laserstraal met het te lassen materiaal (zie ook lasparameters).

Lasbare metalen

 

 

Laserlassen van beklede materialen

Beklede materialen zijn materialen die al bekleed zijn met een beschermingslaag of een laklaag voordat de lasverbinding wordt aangebracht.

We maken onderscheid in:

 • metalisch beklede materialen
 • organisch/metallisch beklede materialen


Het laserlassen van beklede materialen geeft evenveel problemenLaserlassen van beklede plaat, bron Trumpf
als bij andere lastechnieken.

Bij het laserlassen zijn dit:

 • Slechte inkoppeling laserlicht in zinklaag
 • Onrustig lasproces door verdampen zink
 • Verbranden van coating
 • Laklaag kan beschadigd worden

Een betere oplossing om deze materialen met elkaar te verbinden is door lasersolderen(hyperlink) of door toepassen van mechanische verbindingstechnieken.

Een voordeel van laserlassen boven andere lastechnieken is, dat de lasspot veel kleiner is. Daardoor is beschadiging van de deklaag veel minder.


 

Metalen