Technieken
>> Verbinden >> MAG lassen

Arbo- en milieu-aspecten

 

De vrijkomende gassen, dampen en stofdeeltjes bij het MAG lassen zijn sterk afhankelijk van de te lassen metalen en de gebruikte lastoevoegmaterialen. Bij het lassen met een open lasboog moet rekening worden gehouden met een intensieve boogstraling. Dit geldt voor zowel de UV straling als de IR straling. De UV straling kan, als met onvoldoende bescherming wordt gelast, verbrandingsverschijnselen veroorzaken op onbedekte lichaamsdelen alsmede (de beruchte) lasogen. Het gebruik van adequate beschermingsmiddelen voor het lichaam (overall, handschoenen) en het gezicht en de ogen (laskap met juiste kleur en sterkte van het glas voorzien van een slabbe) is een absolute noodzaak bij het MAG lassen. Het is eveneens noodzakelijk te zorgen voor een goede plaatselijke afzuiging van de lasrook op de werkplek alsmede ruimteventilatie.

 

Bij het MAG lassen van roestvaststaal moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd in afgescheiden, goed geventileerde ruimten met plaatselijke afzuiging terwijl de lasser persoonlijke ademhalingsbescherming (overdrukhelm) moet dragen. Filterstof verkregen bij afzuiging van de lasrook moet, indien het fluor of barium of chroom(III en VI waardig) houdend is, als gevaarlijk afval worden afgevoerd.