Technieken
>> Verbinden >> MAG lassen

 

Verbindingsproces

 

Het principe van het MAG lassen komt nagenoeg volledig overeen met het MIG lassen. Het enige verschil is het gebruik van actieve beschermgassen bij het MAG lassen. Het MAG lassen behoort tot de groep gasbooglasprocessen. Bij het MAG lassen wordt een elektrische boog getrokken tussen een afsmeltende elektrode en het werkstuk. De elektrode is een lasdraad die op een haspel is gespoeld (spoelen van 5 tot 100 kg) of die zich in een zogenaamde ‘ton’ = vat  bevindt. Er kan worden gekozen uit massieve en gevulde lasdraden. De gevulde lasdraden zijn duurder per kg neergesmolten lasmetaal maar geven meestal een hogere neersmeltsnelheid en/of een betere kwaliteit van de lasverbinding. De samenstelling van het lastoevoegmateriaal wordt afgestemd op het te lassen metaal; meestal worden iets hoger gelegeerde lastoevoegmaterialen gebruikt. De gesmolten metaaldelen (lasnaadkanten) vormen, samen met het lastoevoegmateriaal, na het stollen de verbinding. De lasboog is omgeven door een beschermgas dat actief is en een reactie aangaat met het smeltbad. Bij het MAG lassen kan evenals bij het MIG lassen niet zonder lastoevoegmateriaal worden gelast. Het starten van de lasboog vindt plaats door middel van een kortsluiting tussen de lasdraad en het werkstuk.