Technieken
>> Verbinden >> MIG lassen

 

Arbo- en milieu-aspecten

 

De vrijkomende gassen, dampen en stofdeeltjes zijn bij het MIG lassen sterk afhankelijk van de te lassen metalen en te gebruiken lastoevoegmaterialen. Bij het MIG lassen met een open lasboog moet rekening worden gehouden met een intensieve boogstraling, met name bij het lassen van aluminium en zijn legeringen. Dit geldt voor zowel de UV straling als de IR straling.

 

De UV straling kan, als er met onvoldoende bescherming wordt gelast, verbrandingsverschijnselen veroorzaken op onbedekte lichaamsdelen alsmede (de beruchte) lasogen. Het gebruik van adequate beschermingsmiddelen voor het lichaam (overall, handschoenen) en het gezicht en de ogen (laskap met juiste kleur en sterkte van het glas voorzien van een slabbe) is een absolute noodzaak. Het is eveneens noodzakelijk te zorgen voor een goede plaatselijke afzuiging van de lasrook op de werkplek en ruimteventilatie. Bij het MIG lassen van aluminium en zijn legeringen en van koper en zijn legeringen moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd in afgescheiden, goed geventileerde ruimten met plaatselijke afzuiging terwijl de lasser bij het lassen van deze metalen persoonlijke ademhalingsbescherming (overdrukhelm) moet dragen.

Metalen