Technieken
>> Verbinden >> MIG lassen

 

Toepasbaarheid

 

Het belangrijkste toepassingsgebied van het MIG lassen ligt met name in het lassen van non-ferro legeringen vanaf een materiaaldikte van 1 mm. Er is geen bovengrens aan de te lassen materiaaldikte. In sommige gevallen kunnen bij kleinere of grotere materiaaldikten met succes andere procesvarianten ingezet worden (bv het puls-MIG of het hoogvermogen MIG lassen). Met het MIG lassen kunnen zowel platen als pijpen of andere vormen worden gelast waarbij zowel doorlassingen kunnen worden gemaakt als lasnaden afgevuld. Het MIG lassen wordt voornamelijk binnen gebruikt. Het gebruik in het veld is wel mogelijk maar dan moeten er speciale voorzieningen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de gasbescherming tijdens het lassen voldoende is gewaarborgd.

 

Belangrijke toepassingen en branches voor het MIG lassen betreffen onder andere de silo-bouw, verkeersportalen, scheepsbouw (zeiljachten), auto-industrie, meubelindustrie, vliegtuigbouw,  

opbouw vrachtwagens, treinen, meubelindustrie. De belangrijkste kenmerken/toepassingen van het MIG lassen zijn de volgende:

 

 • Het MIG lassen wordt over het algemeen gebruikt voor het lassen van metalen die snel oxideren en dus gevoelig zijn voor blootstelling aan zuurstof. Hieronder vallen aluminium en magnesium en hun legeringen..
 • Bij het MIG lassen kunnen een kwalitatief hoogwaardige lasverbinding worden gemaakt.
 • Het MIG lassen kan goed worden gemechaniseerd en geautomatiseerd.
 • Het MIG lassen van grotere materiaaldikten kan uitstekend waarbij:
  • Er relatief weinig warmte in het product wordt gestopt;
  • Er relatief weinig vervormingen optreden;
  • Er een relatief kleine zone is die door de ingebrachte warmte wordt beïnvloed.
 • Het MIG lassen is een economisch lasproces voor het afvullen van lasnaden in grotere materiaaldikten.
 • Met het MIG lassen zijn hoge neersmeltsnelheden mogelijk.
 • De startplaats van de las bij het MIG lassen van aluminium kan soms van mindere kwaliteit zijn.

 

Metalen