Technieken
>> Verbinden >> MIG lassen

 

Verbindingsproces

 

Het MIG lassen behoort tot de groep gasbooglasprocessen. Bij het MIG lassen wordt een elektrische boog getrokken tussen een afsmeltende elektrode en het werkstuk. De elektrode is een dunne lasdraad die op een haspel is gespoeld. Er wordt gelast met massieve lasdraden. Gevulde lasdraden worden voor het MIG lassen niet gebruikt. De samenstelling van het lastoevoegmateriaal wordt afgestemd op het te lassen metaal, meestal worden iets hoger gelegeerde lastoevoegmaterialen gebruikt.

 

Bij het MIG lassen kan dus niet worden gelastzonder lastoevoegmateriaal. De gesmolten metaaldelen (lasnaadkanten) vormen, samen met het lastoevoegmateriaal, na het stollen de verbinding. De lasboog is omgeven door een inert beschermgas. Het MIG lassen wordt halfgemechaniseerd of volledig gemechaniseerd toegepast. Het starten van de lasboog vindt plaats door middel van een kortsluiting tussen lasdraad en werkstuk. Het principe van het MIG lassen is schematisch weergegeven in figuur 1. Het MIG lassen wordt altijd met gelijkstroom uitgevoerd waarbij de lasdraad met de positieve pool verbonden is. Sommige apparaten werken met een pulserende lasstroom waardoor het mogelijk is, met betrekkelijk geringe stroomsterkten, met een open boog te lassen.

 

 

 

 

Figuur 1. Schematische weergave van het MIG lassen

Metalen