Technieken
>> Verbinden >> TIG lassen

Specifieke aspecten

 

Het TIG lassen kan zowel met wisselstroom als gelijkstroom worden uitgevoerd. Aluminium en magnesium en hun legeringen worden gelast met wisselstroom; alle andere gangbare metaallegeringen worden gelast met gelijkstroom. Bij het lassen met gelijkstroom kan gekozen worden uit een continue gelijkstroom dan wel een pulserende gelijkstroom. De bescherming van het smeltbad bij het TIG lassen is gebaseerd op het verdringen van de omgevingslucht door een (bijna altijd) inert gas. Naast het smeltbad moeten ook de elektrode en het lastoevoegmateriaal beschermd worden tegen invloeden vanuit de omgevingslucht. Altijd wordt het beschermgas afgestemd op de te lassen materialen.

Metalen