Technieken
>> Verbinden >> TIG lassen

Toepasbaarheid

 

Het belangrijkste toepassingsgebied van het TIG lassen is het lassen van metalen met een betrekkelijk geringe dikte

(< 3 mm). Bij grotere materiaaldikten, met name bij metalen met een goede warmtegeleidbaarheid, zijn er beperkingen ten aanzien van de maximale warmte die de TIG lasboog kan ontwikkelen. Voorwarmen van de te verbinden metalen is dan vaak noodzakelijk. Andere lasprocessen zijn bij grotere materiaaldikten om deze redenen vaak economischer inzetbaar dan het TIG lassen. Een ander specifiek toepassingsgebied van het TIG lassen is het lassen van pijpen. Pijpen met een betrekkelijk geringe wanddikte (< 3 mm) worden in één keer (door)gelast terwijl vaak, in pijpen met grotere wanddikten, alleen de grondlaag met het TIG proces wordt gelegd. Het afvullen vindt dan meestal met een meer economisch lasproces plaats. Alle smeltlasbare metalen kunnen TIG worden gelast, ook vaak als moeilijk lasbaar bekend staande metalen. Het TIG lassen is met name uitstekend geschikt voor het lassen van aluminium en zijn legeringen (wisselstroom).

 

Het TIG lassen wordt voornamelijk binnen gebruikt. Het gebruik in het veld is wel mogelijk maar dan moeten er speciale voorzieningen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de gasbescherming voldoende is gewaarborgd tijdens het lassen. Pulserend TIG lassen wordt vaak ingezet voor het (gemechaniseerd) lassen in positie waarbij een betere smeltbadbeheersing mogelijk is.

 

De belangrijkste toepassingen en kenmerken van het TIG lassen zijn:

 

 • Het TIG lassen is geschikt voor het lassen van alle smeltlasbare metalen.
 • Het TIG lassen kan in alle posities worden toegepast.
 • Bij het TIG lassen kunnen kwalitatief hoogwaardige lasverbindingen worden gemaakt.
 • Het TIG lassen kan uitstekend worden gemechaniseerd.
 • Het TIG lassen van grotere materiaaldikten (> 3 mm) gaat relatief langzaam waardoor:
 • Er veel warmte in het product wordt ingebracht;
 • Er veel vervormingen optreden of het inwendige spanningsniveau hoog is;
 • Er een relatief grote zone is die door de ingebrachte warmte is beïnvloed.
 • Het een minder economisch lasproces is voor het lassen van grotere materiaaldikten.
 • Het TIG lassen kenmerkt zich door lage neersmeltsnelheden 0,5-0,8 kg/uur.
 • Bij het TIG lassen is een goede controle over de chemische samenstelling van het lasmetaal mogelijk omdat naar keuze met of zonder toevoegmateriaal gelast kan worden.
Metalen