Technieken
>> Verbinden >> Weerstandslassen (projectielassen)

 

Arbo- en milieu-aspecten

 

Hoewel bij het projectielassen bijna geen lasrook wordt gevormd is ruimtelijke afzuiging wel wenselijk. Bij niet goed ingestelde lasparameters kan een vonkenregen van vloeibaar metaal wegspringen van de lasplaats. Het is om deze reden noodzakelijk de directe omgeving van de lasplaats af te schermen of voor de nodige individuele bescherming van het bedienend personeel te zorgen. Omdat niet met een open lasboog wordt gewerkt komt er geen straling vrij bij het projectielassen. Het projectielassen werkt over het algemeen met relatief hoge stroomsterkten zodat ook aan de elektrische veiligheidsaspecten bij het werken met deze apparatuur de nodige aandacht moet worden geschonken. Omdat tijdens het lassen de elektroden van de apparatuur naar elkaar bewegen en met grote kracht op elkaar gedrukt worden is het raadzaan voorzieningen te treffen dat tijdens het lassen het bedienend personeel niet bij de bewegende delen kan komen.

Metalen