Technieken
>> Verbinden >> Weerstandslassen (projectielassen)

 

Economische aspecten

 

De laskosten zijn voor een belangrijk deel opgebouwd uit loon-, energie- en materiaalkosten en de afschrijving van de apparatuur. De loonkosten zijn hierbij verreweg de grootste kostenpost. Lasprocessen die een relatief lage inschakelduur hebben, zijn om deze reden meestal economisch niet aantrekkelijk. Het projectielassenheeft ten aanzien van de lassnelheden waarmee kan worden gewerkt grote voordelen boven andere processen. Met betrekking tot de lasnaadvoorbewerking heeft het projectielassen ten aanzien van het puntlassen als nadeel dat meestal aan één van de te verbinden delen één of meerdere projecties gemaakt moeten worden. In veel gevallen kan dit echter een simpele voorbewerking zijn (stansen). Afhankelijk van de wensen lopen de kosten van de apparatuur uiteen van relatief laag (simpele handlasapparatuur) tot zeer hoog (toepassingen met robots). Ondanks hoge investeringen wordt bij massafabricage deze apparatuur al snel terugverdiend.

Metalen