Technieken
>> Verbinden >> Weerstandslassen (projectielassen)

 

Kenmerk

 

Bij de indeling van de verschillende lasprocessen valt het projectielassen onder de warmdruklasmethoden. Voor het verwarmen wordt een elektrische stroom gebruikt. Delen die door middel van projectielassen verbonden moeten worden, moeten voorzien zijn van zogenaamde projecties. Dit zijn verhogingen of uitstulpingen in een van de te verbinden delen. De grootste warmte-ontwikkeling vindt plaats op de overgang van de projecties naar het andere werkstukdeel. De projecties worden onder invloed van de warmte-ontwikkeling en de druk van de elektroden in elkaar gedrukt. Ter plaatse van de projecties doen zich smeltverschijnselen voor. Na het wegvallen van de stroom, stollen de lassen onder de elektrodedruk en de verbinding is tot stand gebracht. Het  projectielassen kan zowel handmatig als volledig gemechaniseerd of geautomatiseerd uitgevoerd worden.

 

 

Metalen