Technieken
>> Verbinden >> Weerstandslassen (projectielassen)

 

Toepasbaarheid

 

De materialen die door middel van projectielassenkunnen worden verbonden zijn: ongelegeerd staal, laaggelegeerd staal, roestvaststaal, aluminium (-legeringen), nikkel (-legeringen) en magnesiumlegeringen. Daarnaast kunnen ook metalen worden gelast met metallische of organische bekledingen. Bekend zijn o.a. verzinkte, veraluminiseerde en verchroomde metalen. Staalsoorten kunnen vanaf 0,3 mm tot dikten van 5 mm worden gelast. De twee aan elkaar te lassen metalen delen behoeven qua dikten niet aan elkaar gelijk te zijn. Over het algemeen kan worden gesteld, dat de te lassen plaatdikte afhankelijk is van de toegepaste materiaalsoort. Het zal duidelijk zijn dat er in elke positie kan worden gelast hoewel uiteraard rekening moet worden gehouden met de toelaatbare elektrodestand. De laslens(en) wordt volledig ingesloten door de te verbinden delen en behoeft verder niet te worden beschermd tegen atmosferisch invloeden. Als belangrijke kenmerken van het projectielassen kunnen worden genoemd:

 

 • Met het projectielassen zijn hoge lassnelheden zijn mogelijk.
 • Het projectielassen is goedkoop (lage kosten).
 • Het projectielassen kent vele toepassingsmogelijkheden (veel materialen lasbaar).
 • Hoewel de lasser voor het projectielassen over veel kennis moet beschikken (instellen van de

          machine), is er geen speciale handvaardigheid vereist.

 • Bij het projectielassen zijn de mogelijkheden voor mechanisering en automatisering zijn groot.
 • Bij het projectielassen is voor de meeste toepassingen het lasresultaat op geen enkele wijze direct visueel controleerbaar, terwijl ook de bekende niet destructieve onderzoekmethoden zoals ultrasoon- en röntgenonderzoek beperkt toepasbaar zijn;
 • Projectielassen vertonen vrijwel altijd spleten, waardoor de corrosiebestendigheid van het product zonder speciale voorzorgsmaatregelen of nabehandelingen beperkt is (spleetcorrosie).
 • Het projectielassen is moeilijk inzetbaar voor het lassen van koper.
 • Reparatie van projectielassen is erg lastig.
 • Het projectielassen is alleen geschikt voor relatief geringe materiaaldikten.
 • Er zijn dichte verbindingen te realiseren met het projectielassen (cirkelvormige projecties).
 •  Meerdere verbindingen kunnen in één procesgang gemaakt worden bij het projectielassen.
 • Dikte verhoudingen van 1 op 6 zijn goed uitvoerbaar zonder verlies van kwaliteit bij het projectielassen.
 • Het maken van de projecties op één van de te verbinden delen is meestal een extra handeling en hiermee zijn dus extra kosten gemoeid.
 • Het projectielassen is minder gevoelig voor oppervlakte verontreinigingen (worden door de projecties doorbroken).
 • Het lassen van dunne materialen vraagt om speciale lasapparatuur om dat het smelten van de kleine projecties snel gevolgd moet kunnen worden.

   

  Het projectielassen wordt zowel toegepast voor enkelstuks als voor massafabricage en staat bekend als een betrouwbaar en economisch proces. Het wordt toegepast bij consumentenproducten als koelkasten, afwasmachines, videorecorders, TV’s  enz.  Maar bij de fabricage van auto's, vrachtwagens, bussen, treinen en vliegtuigen kunnen we het projectielassen zij het op kleinere schaal als het puntlassen tegenkomen.

   

Metalen