Technieken
>> Verbinden >> Weerstandslassen (projectielassen)

 

Voorbewerking en –behandeling

 

Het projectielassen is minder gevoelig voor oppervlakte verontreinigingen (worden door de projecties doorbroken). Toch blijft het uitgangspunt dat de te verbinden oppervlakken schoon zijn; de overgangsweerstand speelt immers een belangrijke rol bij dit lasproces. Als algemene regel wordt aangehouden dat de te verbinden delen geen vet, vuil, verf of olie mogen bevatten (weghalen met ontvettingsmiddel) en metallisch blank moeten zijn (oxidehuid door middel van borstelen). Deklagen vormen, afhankelijk van de chemische samenstelling, meestal geen probleem mits ze elektrisch geleidend zijn.

Metalen