Technieken
>> Verbinden >> Weerstandslassen (puntlassen)

 

Kenmerk

 

Bij de indeling van de verschillende lasprocessen valt puntlassen onder de warmdruklasmethoden. Voor het verwarmen wordt een elektrische stroom gebruikt. Delen die door middel van puntlassen verbonden moeten worden, moeten elkaar gedeeltelijk overlappen. Dit overlappende stuk wordt tussen twee koperen elektroden geklemd. De elektroden hebben een zodanige vorm dat zij slechts met een klein vlak drukken op de delen die verbonden moeten worden. De lasstroom wordt door dezelfde elektroden gevoerd. De elektrodekracht en de lasstroom worden dus op hetzelfde vlak geconcentreerd. Zodoende ontstaat er op die plaats een kleine, meestal ronde lasverbinding. Het puntlassen kan zowel handmatig als volledig gemechaniseerd of geautomatiseerd uitgevoerd worden.

 

 

 

 

 

Figuur 1  Schematische weergave puntlassen

Metalen