Technieken
>> Verbinden >> Weerstandslassen (puntlassen)

 

Automatisering

 

Handmatig puntlassen vraagt een zware fysieke belasting, omdat de lasser de puntlastang met behulp van een balanceerinrichting telkens voldoende nauwkeurig in de gewenste positie moet brengen. Vanwege dit moeizame hanteren van de lastang en het kabelpakket gedurende langere perioden en vanwege het feit dat de lasser zelf beoordeelt waar hij ongeveer de puntlas legt, is de nauwkeurigheid meestal niet bijster groot.

 

Omdat de productiviteit van een puntlasmachine zeer hoog is, ligt het voor de hand het proces te mechaniseren en automatiseren. Mechaniseren is in de (met name automobiel)industrie op grote schaal ingevoerd in de vorm van puntlasrobots. Kenmerkend bij puntlasapplicaties in de automobielindustrie is, dat de aan- en afvoer van producten reeds geautomatiseerd is. Het automatiseren van het puntlasproces is bij deze industrietak dan ook veelal gemakkelijker dan bijvoorbeeld het booglassen omdat alleen nog het hanteren van de lastang geautomatiseerd moet worden.

Metalen