Technieken
>> Verbinden >> Weerstandslassen (puntlassen)

 

Economische aspecten

 

De laskosten zijn voor een belangrijk deel opgebouwd uit loon-, energie- en materiaalkosten en de afschrijving van de apparatuur. De loonkosten zijn hierbij verreweg de grootste kostenpost. Lasprocessen die een relatief lage inschakelduur hebben, zijn om deze reden meestal economisch niet aantrekkelijk. Het puntlassen heeft ten aanzien van de lassnelheden waarmee kan worden gewerkt grote voordelen boven andere processen. Met betrekking tot de lasnaadvoorbewerking heeft het puntlassen eveneens voordelen ten opzichte van andere processen omdat alleen maar gebruik wordt gemaakt van overlapverbindingen. Hierdoor zijn er bij het puntlassen geen problemen met betrekking tot aanbouwtolertanties. Afhankelijk van de wensen lopen de kosten van de apparatuur uiteen van relatief  laag (simpele handlasapparatuur) tot zeer hoog (toepassingen met robots). Ondanks hoge investeringen wordt bij massafabricage deze apparatuur al snel terugverdiend.

 

 

Metalen