Technieken
>> Verbinden >> Weerstandslassen (puntlassen)

 

Voorbewerking en –behandeling

 

Uitgangspunt is dat de te verbinden oppervlakken goed schoon en vlak zijn; de overgangsweerstand speelt immers een zeer belangrijke rol bij dit lasproces. Als algemene regel wordt aangehouden dat de te verbinden delen geen vet, vuil, verf of olie mogen bevatten (weghalen met ontvettingsmiddel) en metallisch blank moeten zijn (oxidehuid door middel van borstelen). Deklagen vormen, afhankelijk van de chemische samenstelling, meestal geen probleem mits ze elektrisch geleidend zijn. Er wordt altijd naar gestreefd dat de te verbinden oppervlakken zo vlak mogelijk zijn.

Metalen